Ledig stilling

Buen barne- og ungdomsskole har ledig 2 vikariater:

 • Vikariat som studieinspktør/spes.ped.-koordinator i 100% stilling. Søknadsfrist:01.11.2021.  Les mer om stillingen her.
 • Vikariat som lærer i 100% stilling fra 01.11.2021 til 31.07.2022. Søknadsfrist:  Snarest. Les mer om stillingen her.

Lærer

Fra 01.11.2021 til 31.07.2022 er det ledig 100% stilling som lærer i vikariat. Det er gode muligheter for fast ansettelser videre. Det er mulig med oppstart før dersom dette blir aktuelt.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent allmennlærerutdanning eller lærerutdannelse for 1.-7. trinn.
 • Det er ønskelig med relevant undervisningskompetanse i minimum 2 av skolens fag.

Vi ser etter deg som har:

 • Personlige egenskaper og egnethet vektlegges.
 • Har god digital kompetanse som fremmer læring.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både med kolleger, foresatte og elevene.
 • Særlig kompetanse i grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring (for 1.-4. trinn).
 • Er en trygg voksenperson med god relasjonskompetanse og har faglig engasjement, gjennomføringsevne, er løsningsorientert og strukturert.
 • Kunnskap og erfaring med spesialpedagogisk arbeid er en fordel.
 • Personlige egenskaper og egnethet vektlegges.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning for elever på barneskolen.
 • Planlegging, samarbeid og evaluering i samarbeid med teamet.
 • Aktivt følge opp skolens satsingsområder og være faglig oppdatert.
 • Ha et tett og godt skole-hjem-samarbeid.
 • Kontaktlærerfunksjon kan bli aktuelt.

Studieinspektør og spesialpedagogisk koordinator – vikariat

Vår dyktige inspektør skal ut i foreldrepermisjon, og vi ser derfor etter en egnet vikar for henne. Fra 01.01.2022 til 31.12.2022 er det derfor ledig vikariat som studieinspktør/spes.ped.-koordinator i 100% stilling ved skolen vår.  For en person med den rette spesialpedagogiske kompetansen, kan det være mulighet for fast stilling som spesialpedagogisk koordinator kombinert med undervisning etter endt vikariat.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning.
 • God og relevant IKT-kompetanse.
 • Det er ønskelig med lederutdanning og erfaring i skoleledelse, men dette er ikke et krav.
 • Det er ønskelig med kunnskap og erfaring med spesialpedagogisk arbeid.

Vi ser etter deg som har:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både med kolleger, foresatte og elevene.
 • Har et positivt elevsyn og setter elevenes læringsmiljø i sentrum.
 • Er en trygg voksenperson med god relasjonskompetanse og har faglig engasjement, gjennomføringsevne, er løsningsorientert og strukturert.
 • Personlige egenskaper og egnethet vektlegges.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse og organisering av skolen i samarbeid med rektor.
 • Medansvar for pedagogisk utviklingsarbeid, personal- og elevoppfølging.
 • Stedfortrederfunksjon for rektor.
 • Timeplanlegging
 • Eksamensansvar
 • Gjennomføring av undersøkelser og prøver (f. eks. nasjonale prøver, elevundersøkelse og kartleggingsprøver).
 • Vikaransvar
 • Spesalpedagogisk koordinator – innkalle og holde i ansvarsgruppemøter rundt enkeltelever, veilede lærere i arbeid med spesialundervising.
 • Noe undervisning (ca 20%).

Til begge stillingene tilbyr vi:

 • Lønn etter avtale
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger som ser både elevene og hverandre
 • Pensjons- og forsikringsordninger

Særlige krav knyttet til stillingene:

 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved i søknaden, men fremlegges før tiltredelse.
 • Alle ansatte ved skolen forplikter seg til å arbeide ut fra skolens verdidokument og må kunne arbeide aktivt for skolens kristne målsetting.

Send søknad til rektor Ida Loftheim (ida@buenskole.no).

2021-09-27T09:36:00+00:0001.06.2021|