Om skolen2024-01-28T13:29:47+00:00

Om Buen barne- og ungdomsskole

Vi er en kristen privatskole for 1. til 10. trinn i Moss som startet i 1999. På Buen barne- og ungdomsskole jobber vi målrettet med å bygge et godt og inkluderende miljø med små klasser og mye fokus på lek og kreativitet.

Vi tenker at elever som trives og har det godt har det beste utgangspunktet for læring og for utvikling. Vi tenker også at det er bra for elevene å få være i bevegelse, og ikke bare sitte på en stol dagen lang. Derfor jobber vi med varierte undervisningsmetoder der elevene skal få lære ved å være i aktivitet.

Fakta

 • Offentlig godkjent grunnskole med eksamen
 • 1. – 10. klasse
 • Godkjent for 120 elever
 • Holder til i fine lokaler i Buen 7 og Ryggeveien 96
 • Medlem i Kristne Friskolers Forbund

Buen barne- og ungdomsskole kan tilby:

 • Små klasser, høy voksentetthet.
 • Engasjerte og kvalifiserte lærere som kommer fra ulike kirkesamfunn.
 • Vi følger de samme læreplaner som den offentlige skolen, bortsett fra i KRLE, der har vi en egen læreplan, godkjent av Utdanningsdirektoratet.
 • Systematisk arbeid med trivsel for alle.
 • Det er svært gode bussforbindelser til skolen.
 • SFO for 1.-4. klasse.
 • Leirskole på Langedrag på mellomtrinnet.
 • Leirskole og 10. klassetur er inkludert i skolepengene.
 • 1.-4. klasse har gratis skoleplasser.

Kristne verdier – hva innebærer det?

I en tid hvor de kristne verdiene står for fall i den offentlige skolen, ser vi mer enn noen gang behovet for kristne skoler som fortsatt kan gi elevene verdiene landet vårt er tuftet på. På Buen tror vi at Bibelens sannheter gir barn og unge en retning og mening med livet, en tro som kan gi dem styrke og trygghet til å ta gode valg.

Alle lærerne hos oss jobber ut fra det kristne verdisynet, men vi har elever fra mange forskjellige bakgrunner og livssyn, og alle er velkommen her på skolen hos oss.

Vurderer dere ny skole?

I så fall må du gjerne ta kontakt med vår rektor, Linda Belden så kan vi finne ut sammen om Buen barne- og ungdomsskole kan være noe for dere.

Ta kontakt med oss om du ønsker en prøveuke for ditt barn eller om du har spørsmål.

Telefon: 69 23 23 30
E-post: rektor@buenskole.no

www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing.