Satser2022-07-02T10:51:20+00:00

Buen barne- og ungdomsskole mottar offentlig støtte for å drive. For å sikre et godt læringsmiljø, tar vi i tillegg betalt fra foreldre.

Merk at det ikke betales noe for barna i 1-4. klasse.

Satsene for skoleåret 2022-23 er:

1.100,-/mnd for første barn

720,-/mnd for andre barn (søsken)

570,-/mnd for tredje barn (søsken)

240,-/mnd for fjerde barn (søsken)

200,-/mnd for femte barn (søsken)

Betaling er 10 måneder pr skoleår.

Det er 3 måneders oppsigelse fra den 1. i hver måned.