Søknad om elevpermisjon2017-02-16T20:00:21+00:00

Søknad om elevpermisjon

Elevens navn:

Klasse:
12345678910

Foresattes navn:

Adresse:

Foresattes e-postadresse:

Søker permisjon fra undervisning i perioden:
Fra:
Til:

Antall skoledager:

Årsak til søknaden

Opplæringen vil bli ivaretatt på følgende måte:

Jeg har lest og forstått orientering om permisjon fra undervisningen i privat grunnskole.