Søknad om SFO-plass2023-04-25T12:18:59+00:00

Buen barne- og ungdomsskole tilbyr SFO-ordning for 1.-4. klasse.

Ønsker du SFO-plass til ditt barn, fyller du ut søknadsskjemaet under. Alternativt kan du laste ned søknadsskjema i PDF-format dersom du heller foretrekker å fylle det ut for hånd:

Søknad til skolefritidsordningen 2022-23 1.-2. klasse

Søknad til skolefritidsordningen 2022-23 3.-4. klasse

 

Søknad for skolefritidsordningen (SFO), Buen barne- og ungdomsskole

Eleven:

Søknaden gjelder for klasse

1.2.3.4.

Elevens fornavn

Elevens etternavn

Elevens adresse, postnummer og poststed

Elevens personnummer

Elevens kjønn
GuttJente

Foreldre/foresatte

Hvem har omsorgen for barnet?

Sivilstand

Navn, foresatt 1

Fødselsnummer, foresatt 1 (11 siffer)

Adresse, foresatt 1

Telefonnummer, foresatt 1

E-postadresse, foresatt 1

Yrke/stilling, foresatt 1

Foresatt 2

Navn, foresatt 2

Fødselsnummer, foresatt 2 (11 siffer)

Adresse, foresatt 2

Telefonnummer, foresatt 2

E-postadresse, foresatt 2

Yrke/stilling, foresatt 2

Vedrørende fødselsnummer: Må oppgis for registreringen av SFO betaling til skattemyndighetene slik at fradrag for utgifter til barnepass kommer på selvangivelsen.

Hvem skal faktura sendes til?

Andre opplysninger

Eventuelle andre opplysninger av betydning (allergier, diabetes …)

Opphold og betalingssatser

Skoleårsplass følger skoleruten. Det må spesifiseres om man ønsker plass morgen og ettermiddag eller kun ettermiddag. For at vi kan tilby helårsplass, må det være minimum 3 barn som har behov.

SFO er stengt i jul- og påskeferie, 5 planleggingsdager og 4 uker i juli.
 
Åpningstider: Kl 07.00-16.30 

Ønsket opphold for for elever i 1.-2. klasse:

Ønsket opphold for for elever i 3.-4. klasse:

Drop-in kr. 310.- Enkelttimer må bestilles dagen før, eller etter avtale hvis det oppstår et akutt behov. Det gis 25% søskenmoderasjon for barn 2,3 osv.

Vennligst angi klokkeslett der barnet starter de ulike dagene:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Vennligst angi klokkeslett der barnet blir hentet/drar hjem de ulike dagene:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Eventuelt andre kommentarer, spørsmål, opplysninger

Viktig informasjon før du sender inn skjemaet:

Betaling
Det betales for 11 mnd per år. Juli er betalingsfri. Faktura sendes den 1. hver måned. Påmeldte dager er bindende for betaling.

Oppsigelse
Det er 1 måned oppsigelsestid, med virkning fra og med den 1. i påfølgende måned hvis barnet tas ut av SFO. Ved reduksjon av antall dager barnet er i SFO gjelder samme oppsigelsestid. Oppsigelse eller melding om reduksjon skal meldes skolen skriftlig.

Gjensidig oppsigelsestid og søknad om endring til mindre plasstype er 1 måned. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i måneden. Plassen kan ikke sies opp eller endres etter 1. april for inneværende skoleår, unntak ved flytting eller skolebytte. 

SFO-eier kan si opp plassen ved manglende innbetaling og ved overskridelse av vedtektene.