Ledig stilling2022-11-02T04:59:24+00:00

Buen barne- og ungdomsskole har inntil to 100% stillinger som lærer i vikariat

Ved Buen barne- og ungdomsskole er det ledig inntil to 100% stillinger som lærer i vikariat fra snarest til 31.07.2023.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent allmennlærerutdanning eller lærerutdannelse for 1.-7. trinn.
 • Det er ønskelig med 30 studiepoeng eller mer i noen av disse fagene: norsk, engelsk, matematikk og naturfag.
 • Det er ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse.

Vi ser etter deg som har:

 • Har god digital kompetanse som fremmer læring.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både med kolleger, foresatte og elevene.
 • Er en trygg voksenperson med god relasjonskompetanse og har faglig engasjement, gjennomføringsevne, er løsningsorientert og strukturert.
 • Kunnskap og erfaring med spesialpedagogisk arbeid er en fordel.
 • Personlige egenskaper og egnethet vektlegges.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning for elever på barneskolen.
 • Planlegging, samarbeid og evaluering i samarbeid med teamet.
 • Aktivt følge opp skolens satsingsområder og være faglig oppdatert.
 • Ha et tett og godt skole-hjem-samarbeid.
 • Det kan også bli aktuelt med noe undervisning på ungdomsskolen.
 • Spesialundervisning i liten gruppe, i klasserom og en til en.
 • Kontaktlærerfunksjon kan bli aktuelt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger som ser både elevene og hverandre.
 • Pensjons- og forsikringsordninger.
 • Det er gode muligheter for fast ansettelser videre.

Særlige krav knyttet til stillingen:

 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved i søknaden, men fremlegges før tiltredelse.
 • Buen er en kristen friskole og alle ansatte må bidra i skolens kristenpedagogiske utviklingsarbeid. På grunn av skolens formålsparagraf er stillinger på skolen vurdert til å være omfattet av unntaksbestemmelsene i likestillings- og diskrimineringslovens § 9 og § 30, 3. ledd. Søkerens forhold til kristen tro og skolenes livssynsgrunnlag vil derfor være tema på intervju, og være ett av momentene som vil inngå i helhetsvurderingen som legges til grunn for tilsettingen.

Du kan søke på stillingen her.